Terug
Gepubliceerd op 08/07/2021

2021_GR_00061 - Retributie sportinfrastructuur - Reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 29/06/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Guy Peeters, voorzitter; Lieven Janssens, burgemeester; Luc Lauwereys, raadslid; Paul Laeremans, raadslid; Simon Dens, raadslid; Mizel Gebruers, schepen; Kobe Vercauteren, schepen; Sara Van Rooy, raadslid; Jos Bouly, schepen; Eva Somers, raadslid; Bea Landuyt, raadslid; Priscilla Geluykens, schepen; Viki Matheussen, raadslid; Nele Wuyts, raadslid; Glenn Van de Vel, raadslid; Niels De Ceuster, raadslid; Carine Vercammen, raadslid; Elly Beirinckx, algemeen directeur

Afwezig

Sofie Rombouts, raadslid; Benny Van Hooghten, raadslid; Cindy Martens, Financieel directeur

Secretaris

Elly Beirinckx, algemeen directeur

Voorzitter

Guy Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00061 - Retributie sportinfrastructuur - Reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Guy Peeters, Lieven Janssens, Luc Lauwereys, Paul Laeremans, Simon Dens, Mizel Gebruers, Kobe Vercauteren, Sara Van Rooy, Jos Bouly, Eva Somers, Bea Landuyt, Priscilla Geluykens, Viki Matheussen, Nele Wuyts, Glenn Van de Vel, Niels De Ceuster, Carine Vercammen, Elly Beirinckx
Stemmen voor 17
Viki Matheussen, Nele Wuyts, Niels De Ceuster, Eva Somers, Carine Vercammen, Simon Dens, Glenn Van de Vel, Lieven Janssens, Sara Van Rooy, Luc Lauwereys, Kobe Vercauteren, Paul Laeremans, Mizel Gebruers, Jos Bouly, Bea Landuyt, Priscilla Geluykens, Guy Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00061 - Retributie sportinfrastructuur - Reglement - Goedkeuring 2021_GR_00061 - Retributie sportinfrastructuur - Reglement - Goedkeuring

Motivering

Feiten en context

Het uitbaten en onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur kost geld, dus past het om hiervoor een retributie te vragen.

Het huidige retributiereglement is geldig tot en met 31 december 2021, maar het nieuwe sportseizoen start op 26 juli 2021. Voor dit sportseizoen van start gaat, is het belangrijk de tarieven voor de sportinfrastructuur vast te leggen, zodat deze duidelijk zijn voor de gebruikers. 

Gezien de aanhoudende corona-crisis, waardoor sportaanbieders financieel getroffen zijn, is het niet het moment om de tarieven te verhogen en marktconform te maken. Het voorstel is dus om de bestaande tarieven te behouden, de overgangsmaatregel voor het kunstgrasveld te verlengen en een korting te geven aan erkende Vorselaarse sportverenigingen.

Daarnaast worden enkele kleine zaken aangepast waarover al langer consensus was zoals het vereenvoudigen van de tarieven minigolf en het verwijderen van overbodige tarieven.

De geplande herziening van het volledige retributiereglement wordt uitgesteld naar een nog niet te bepalen datum.

Juridische grond

  • 22 december 2017 en wijzigingen: Decreet Lokaal Bestuur.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het retributiereglement 'sportinfrastructuur' wordt goedgekeurd.