Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Op deze pagina kan je volgende publicaties bekijken:

 • de agenda en de notulen van de openbare zitting van gemeenteraad en OCMW-raad en de lijst met besluiten van gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau en burgemeester
 • specifieke besluiten (bv. verkeers-, retributie- of belastingreglementen vind je via de zoekterm ‘reglement’)

Hoe raadplegen?

1. Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand.

2. Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand).

 • CBS= College van burgemeester en schepenen
 • VB= Vast bureau
 • GR= Gemeenteraad
 • RMW= Raad voor maatschappelijk welzijn
 • BURG= Burgemeestersbesluiten

3. Klik de zitting aan die je wil bekijken.

Zoeken

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken.

 1. Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 2. Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan.
  Wanneer er veel zoekresultaten getoond worden, kan je filteren door te klikken op de plus-knop die naast de zoekbalk verschijnt. Bevestig de filters door op de blauwe zoekknop te klikken.

Voor hulp of informatie kan je terecht op info@vorselaar.be.

Audioverslagen

Bekijk op onze website de audioverslagen (zittingsverslagen) van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Ben je op zoek naar iets anders? 

Klacht tegen besluiten

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.
Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht. Je kan er een antwoord vinden op volgende vragen: 
 • Wie kan klacht indienen?
 • Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen? 
 • Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen?
 • Binnen welke termijn moet je een klacht indienen?
 • Hoe dien je een klacht in?
 • Wat doet de toezichthoudende overheid met jeklacht?
 • Beroep bij de Raad van State