Terug
Gepubliceerd op 02/10/2020

2020_GR_00085 - Retributie recyclagepark en verkoop aan afval gerelateerde producten - Reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 29/09/2020 - 20:00 Raadzaal
2020_GR_00085 - Retributie recyclagepark en verkoop aan afval gerelateerde producten - Reglement - Goedkeuring 2020_GR_00085 - Retributie recyclagepark en verkoop aan afval gerelateerde producten - Reglement - Goedkeuring

Motivering

Feiten en context

Op 29 juli 2020 ontvangt de gemeente het voorstel van IOK Afvalbeheer voor het uniformiseren van de afvalreglementen in het IOK werkingsgebied.

Op 6 juli 2020 stuurt IOK afvalbeheer een brief met de nieuwe regels rond het inzamelen van hechtgebonden asbest op het recyclagepark. Asbest mag enkel nog in doorzichtige plastiek zakken of gewikkeld in plastiek folie van minstens 0,1 mm dik worden aangeboden op het recyclagepark.

Juridische grond

  • Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
  • Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in het bijzonder artikel 26.
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.
  • Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen
  • valstoffen

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het retributiereglement ‘recyclagepark en verkoop van aan afval gerelateerde producten’ wordt goedgekeurd.