Terug Belastingreglement

2022_GR_00048 - Belasting op tweede verblijven - Reglement - Wijziging - Goedkeuring

2021_GR_00111 - Belasting ingebruikname openbaar domein - Reglement - Wijziging - Goedkeuring

2020_GR_00123 - Gebruiks- en retributiereglement ambulante handel - Reglement - Goedkeuring

2020_GR_00121 - Belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen - Reglement - Wijziging - Goedkeuring

2020_GR_00120 - Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - Reglement - Wijziging - Goedkeuring

2020_GR_00119 - Belasting op tweede verblijven - Reglement - Wijziging - Goedkeuring

2020_GR_00116 - COVID 19-maatregelen en relance - Belasting standplaatsen kermis - Afwijking reglement - Goedkeuring

2020_GR_00115 - COVID 19-maatregelen en relance - Belasting op uitstalling van waren en voorwerpen op de openbare weg - Afwijking reglement - Goedkeuring

2019_GR_00138 - Belasting inzameling en recyclage van afval - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00137 - Belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00136 - Belasting op tweede verblijven - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00135 - Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00134 - Belasting op automatische verdelers - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00133 - Belasting op nachtwinkels - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00132 - Belasting op kampeerterreinen - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00131 - Belasting standplaatsen kermis - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00130 - Belasting op uitstalling van waren en voorwerpen op de openbare weg - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00129 - Belasting op ingebruikname openbaar domein bij uitvoering van werken - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00127 - Belasting opcentiemen onroerende voorheffing - Reglement - Goedkeuring

2019_GR_00126 - Aanvullende belasting personenbelasting - Reglement - Goedkeuring

1 tot 20 van 20 resultaten